Fondsenwerving verbouwingen

Nu we sinds kort niet 1 (Carrick) maar 2 lokalen (Magnus & Carrick)  hebben, trachten we vooruit te kijken naar wat we de komende jaren voor de boeg hebben van onderhoudswerken en vervangingsinvesteringen (vb. daken). Uiteraard besteden we ook onze aandacht aan het nodige onderhoud in ons kampeer- & ander materiaal, alsook aankoop van tenten.

We mikken in grote lijnen op 4 grote financieringsbronnen waarbij we ook beroep doen op jullie: 

 • Jaarlijkse werking inclusief wafelbak, overgang en kaasavond

Onze drie grote activiteiten voor het ophalen van centjes zijn jullie allen ongetwijfeld bekend. Ook dit jaar komen deze evenementen aan bod. Het jaarlijkse lidgeld is hierbij ook een bron van inkomsten.

 • Subsidies (jaarlijks en specifiek in kader van de geplande verbouwingen)


Vanuit Stad Ronse krijgen wij een jaarlijkse werkingssubsidie waarbij we een deel ook gebruiken voor investeringen / onderhoud van onze lokalen en materiaal. Voor de geplande grote verbouwingen gaan we ook op zoek naar extra subsidies (stad Ronse en elders).
 

 • Renteloze lotenlening en fiscaal vrije giften

Misschien minder bekend, maar in een ver verleden maakte Scouts Ronse ook al gebruik van deze financiering om zo in tijden van extra inspanningen vlugger stappen vooruit te kunnen zetten. 

 • Renteloze lotenlening

Ieder die Scouts Ridders van de Fiertel een warm hart toedraagt, kan intekenen op onze lotenlening in schijven van 25 euro en krijgt daarvoor in ruil een genummerd bewijs van deelname.  De lening zelf blijft renteloos, maar jaarlijks voorzien wij een terugbetaling van 1000 euro waarbij 40 loten zullen worden uitgeloot. Die hebben dan recht op terugbetaling.
 

 • Fiscaal vrije giften

Wil je graag Scouts Ridders van de Fiertel ondersteunen door middel van een gift en tegelijkertijd een groot deel via jouw belastingen recupereren voor giften van minimaal 40 euro  (voor stortingen uitgevoerd in 2021 kan het belastingvoordeel oplopen tot 60%*)?  Dat kan tijdelijk tot en met maart 2023 via onze giftenrekening.
 

Hoe uitvoeren? 

 • Stortingen kunnen op het speciale rekeningnummer voor fiscaal aftrekbare giften van Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW:
              BE55 4096 5041 4144  -  KREDBEBB

 • Belangrijk: vermeld bij elk gift: ons projectnummer én onze projectnaam

  • Projectnummer: FAG 5-407

  • Projectnaam: VERVANGING DAKEN SCOUTSLOKALEN

 • Sponsoring

Voor de eerste verbouwingen (de voorbije maanden in 2021) in Magnus gingen we reeds actief op zoek naar extra ondersteuning. Die kregen we van Jan Vos, Colora en Xenex BV. Bijzondere dank aan hen.

Begroting

Hebben jullie hier meer vragen bij of andere suggesties of ideeën, spreek gerust iemand van de groepsleiding (Marie, Thomas, Victor),  het oudercomité (Karel, Hans) aan of stuur een mailtje naar vzw@scoutsronse.be.

* Voor meer details omtrent regels & voorwaarden om te kunnen genieten van fiscale aftrekbaarheid van jullie giften verwijzen we jullie graag naar de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/vzws/giften/attesten